Instruktorzy

Marcin Kleina

tel.730-119-411
Wykładowca / Instruktor kat. B1, B

Sebastian Sturgulewski

tel. 570-119-411
Wykładowca / Instruktor kat. B1, B

Damian Gandera

tel. 731-119-411
Instruktor kat. AM, A1, A2, A, B1, B

Kamil Ostrowski

tel. 669-119-411
Instruktor kat. AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, T

Włodzimierz Jank

tel. 570-119-411
Instruktor kat. AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, T
Instruktor techniki jazdy kategorii A, B, C, C+E, D
Wpisany do ewidencji egzaminatorów z kategoriami A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, T
Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych (ADR-DGSA)

Jarosław Ostrowski

tel. 570-119-411
Instruktor kat. AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, T
Instruktor techniki jazdy kategorii B, C, D
Wpisany do ewidencji egzaminatorów z kategoriami A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, T
Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych (ADR-DGSA)