Cennik


Do każdego kursu materiały dydaktyczne GRATIS

Kurs Godziny teoretyczne Godziny praktyczne Cena
AM 10 godz. 10 godz. 900 zl
A1 30 godz. 20 godz. 2000 zl
A2 posiadane A1 - 10 godz. 1050 zl
A2 30 godz. 20 godz. 2100 zl
A posiadane A1/A2 - 10 godz. 1050 zl
A 30 godz. 20 godz. 2100 zl
B 30 godz. 30 godz. 2100 zł
B posiadane B1 - 20 godz. 1400 zł
B+E - 15 godz. 1600 zł
C 20 godz. 30 godz. 3200 zł
C+E - 25 godz. 3100 zł
- - - -
Kwalifikacja wstępna* 280 godz. - 5000 zł
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona* 140 godz. - 2800 zł
Kwalifikacja uzupełniająca* 70 godz. - 1900 zł
Kwalifikacja uzupełniająca przyśpieszona* 35 godz. - 1100 zł
Szkolenia okresowe 35 godz. - 450 zł

* cena obejmuje pierwszy egzamin


Przy wyborze więcej niż jednej kategorii możliwość negocjacji ceny.

Szkolenie dodatkowe Nasz kursant (1 godz.) Kursant spoza ośrodka (1 godz.)
AM 95 zł 95 zł
A1 110 zł 110 zł
A2 110 zł 110 zł
A 110 zł 110 zł
B 80 zł 90 zł
B+E 120 zł 120 zł
C 130 zł 130 zł
C+E 130 zł 130 zł