Cennik


Do każdego kursu materiały dydaktyczne GRATIS

Kurs Godziny teoretyczne Godziny praktyczne Cena
AM 10 godz. 10 godz. 1300 zł
A1 30 godz. 20 godz. 2600 zł
A2 posiadane A1 - 10 godz. 1400 zł
A2 30 godz. 20 godz. 2750 zł
A posiadane A1/A2 - 10 godz. 1400 zł
A 30 godz. 20 godz. 2750 zł
B 30 godz. 30 godz. 2500 zł
B posiadane B1 - 20 godz. 1700 zł
B+E - 15 godz. 1600 zł
C 20 godz. 30 godz. 3600 zł
C+E - 25 godz. 3500 zł
- - - -
Kwalifikacja wstępna 280 godz. - 5000 zł
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona* 140 godz. - 2800 zł
Kwalifikacja uzupełniająca 70 godz. - 1900 zł
Kwalifikacja uzupełniająca przyśpieszona* 35 godz. - 1100 zł
Szkolenia okresowe 35 godz. - 600 zł


Przy wyborze więcej niż jednej kategorii możliwość negocjacji ceny.

Szkolenie dodatkowe Nasz kursant (1 godz.) Kursant spoza ośrodka (1 godz.)
AM 130 zł 130 zł
A1 150 zł 150 zł
A2 150 zł 150 zł
A 150 zł 150 zł
B 85 zł 90 zł
B+E 120 zł 120 zł
C 150 zł 150 zł
C+E 150 zł 150 zł